Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Van Dam Sports is gevestigd aan Molenstraat 19-21 te Deurne, en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17089230 Van Dam Sports verricht haar werkzaamheden uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online winkels van Van Dam Sports 

1.Koop overeenkomst 
2.Prijzen 
3.Betalingswijze 
4.Betaling is niet gelukt 
5.Levering 
6.Verzendwijze en kosten 
7.Levertijd 
8.Pakketten die niet worden afgehaald op het postkantoor 
9.Uw orderstatus. 
10.Ruilen/retourneren van een artikel 
11.Artikelen die niet retour kunnen 
12.Garantie 
13.U heeft het verkeerde artikel ontvangen 
14.Klachten en geschillen 
15.Uw persoonlijke gegevens bij Van Dam Sports 
16.Niet respecteren van onze voorwaarden

1. Koop overeenkomst Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van de order in een van onze winkel. Ter bevestiging sturen we de klant een email met daarin alle order/adres gegevens zoals de klant dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order alsnog annuleren dan verzoeken we u om direct een mailtje naar ons te sturen. 

2. Prijzen De door ons genoemde prijs zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Prijzen zoals vermeld op website gelden niet in onze winkel aan de Molenstraat 19-21 te Deurne. 

3. Betalingswijze De geplaatste orders dienen vooruit betaald te worden betaald via bank of giro. 3.1 Zelf overschrijven U schrijft zelf het totale bedrag (inclusief verzendkosten) van de order over. Vergeet niet het bestelnummer en Uw naam te vermelden. Van Dam Sports, Deurne ABN-AMRO rekeningnummer NL49ABNA0405027931.

4. Betaling is niet gelukt Voor overige vragen/problemen kunt u contact opnemen met Van Dam Sports, telefoonnummer 0493-318540 

5. Alle leveringen door Van Dam Sports zijn goed verpakt. De verzending gebeurt per TPG Post of pakketdienst. 

6. Verzendwijze en kosten. Orders worden verzonden met TPG POST na ontvangst van de betaling. TPG POST levert in de meeste gevallen de order af binnen één à twee werkdagen. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Van Dam Sports. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Mocht de postbode u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt dan daarmee en met een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen op het postkantoor. Het pakket blijft dan 2 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in een dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten sturen dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van € 14,00 Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens. Verzendkosten: ·Voor alle orders rekenen wij € 6.75 verzendkosten. 

7. Levertijd ·Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen 4 tot 5 werkdagen aan u te leveren na betaling van de order. De levertijd is echter zeer afhankelijk van het soort artikel en de betaalmethode. Met ons assortiment van zoveel verschillende mogelijke combinaties van maten en kleuren ontkom je er niet aan dat er soms artikelen tijdelijk niet leverbaar zijn waardoor de order vertraagd. U kunt de status van uw order aanvragen door het invullen van uw bestelnummer en opgegeven emailadres. Wilt u van te voren zekerheid of duidelijkheid hebben over de levertijd van een artikel dan belt u even met onze winkel. Als een artikel niet leverbaar blijkt te zijn, sturen wij u een email. Zorg dus altijd dat uw emailadres juist is ingevuld en u deze regelmatig bekijkt. Als een order verstuurd wordt is de verwachte levertijd van TPG post: ·1-2 dagen voor Nederland.

8. Pakketten die niet worden afgehaald op het postkantoor ·Mocht het pakket door de klant niet worden afgehaald op het postkantoor dan sturen wij het enkel voor de tweede keer als van te voren de extra gemaakte kosten aan ons worden vergoed. Deze kosten bedragen 14 Euro per pakket. Aangezien elke klant op het moment van verzending een email krijgt is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht u niet binnen 4 dagen na onze gestuurde email de goederen hebben ontvangen, neem dan contact op met onze winkel. 

9. Uw orderstatus ·Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen enkele dagen aan u te leveren. Met ons assortiment van zoveel verschillende mogelijke combinaties van maten en kleuren ontkom je er niet aan dat er soms artikelen even niet leverbaar zijn waardoor de order vertraagd. U kunt de status van uw order altijd even bekijken na inloggen op onze website en in de linkerkolom te klikken op "Account Onderhoud" daarna ziet u de informatie onder "Order Informatie" 

10. Ruilen/retourneren van een artikel ·Klanten van Van Dam Sports hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen een artikel te ruilen/retourneren. De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de consument.Verzendkosten bedragen bij Post NL € 6,95. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en niet geopende verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt of gedragen zijn. Dit i.v.m. hygiëne. Ook mogen eventuele labels,stickers en kaartjes niet verwijderd zijn. Mocht u een artikel willen ruilen/retourneren dan dient u de volgende stappen te nemen. ·stuur ons direct een e-mail, met daarin vermeld uw bestelnummer en eventuele klachten/redenen van ruilen/retourneren. ·wacht op antwoord voordat u het artikel terug stuurt, u krijgt instructies hoe u moet handelen. ·na ontvangst van het antwoord dient u binnen 2 werkdagen het artikel terug te sturen. ·Algemene voorwaarden bij het ruilen/retourneren van een artikel: ·correspondentie verloopt per email, het is uw eigen verantwoordelijkheid dat wij uw juiste emailadres hebben. ·de aanmelding van de retourgoederen moet uiterlijk binnen 14 dagen na verzending bij ons binnen zijn. De 14 dagen gaan in op het moment dat wij de goederen verzenden. Binnen 2 dagen dient het retourartikel bij ons binnen te zijn. Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retouren worden geweigerd. ·Let op: niet elk artikel kan worden geruild. Zie: artikel 11 . -wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan vervalt elk recht op ruilen van een artikel. Alle gemaakte kosten brengen wij de klant dan in rekening. Van Dam Sports zal binnen 14 dagen na volledige afhandeling van de retouren u het openstaande bedrag crediteren.

11. Artikelen die niet retour kunnen De volgende artikelen kunnen niet worden geruild/geretourneerd: -artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren. -artikelen die gedragen/gebruikt zijn. -artikelen waarvan de labels,stickers en kaartje zijn verwijderd zo ook depersonaliseerde (bedrukte)artikelen Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt kunt u de artikelen niet ruilen/retourneren. 

12. Garantie Indien de klant een beschadigd product ontvangt, in een onbeschadigde verpakking wordt deze door Van Dam Sports omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 8 dagen na verzending contact op te nemen met onze klantenservice. Als wij constateren dat wij een beschadigd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant. 

13. U heeft het verkeerde artikel ontvangen Indien U een verkeerd product ontvangt, wordt deze door Van Dam Sports/ omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 8 dagen na verzending contact op te nemen met onze winkel. Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant om dit product terug te sturen. Tevens dient u een kopie van de factuur die bij uw bestelling geleverd is, bij te voegen. 

14. Klachten en geschillen Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Van Dam Sports. en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over u order dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden. 

15. Uw persoonlijke gegevens bij Van Dam Sports. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. 

16. Niet respecteren van onze voorwaarden. Als een klant van Van Dam Sports onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order. Van Dam Sports behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een order achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.